OM OSS

Vi er et Oslobasert firma som har lang fartstid innen teknologiske utfordringer.

Tung kompetanse og lang erfaring innen systemutvikling.

Kompetansen vi besitter har vi ervervet gjennom ansettelsesforhold og konsulentvirksomhet hos noen av landets største organisasjoner. Samtidig som den tekniske kompetansen er på topp dekker vi et stort spenn av forretningsområder.

Våre medarbeidere har i snitt mer en 10 års erfaring innen områdene IT-Ledelse, forretnings- og funksjonsanalyse, utvikling av komplekse systemer. Vi baserer vår virksomhet på bruk av rammeverket for smidige prosjekt og metoder for utvikling.

Vårt erfaringsnivå

Smidige utviklings- og prosjektmetoder 95
Analyse og modellering av forretningsprosesser 88
Design av systemarkitektur og infrastruktur 92
Kompleks og teknisk systemutvikling 84

Team VeloxIT

Jan Olaf Mikkelsen Partner / Seniorrådgiver
Jan Olaf har mange års erfaring innen områdene systemutvikling, applikasjonsarkitektur og prosjektmetodikk. Han har opparbeidet en solide kompetanse inne de fleste IT-relaterte fagområder, noe som gjør at han kan fylle alle roller i utviklingsprosjekter. Han er en høyt verdsatt ressurs hos våre kunder og samarbeidspartnere.
Bjørn Johansen Partner / Seniorrådgiver
Bjørn har lang erfaring innen ledelse av store IT-organisasjoner, bl.a. fra flyselskap og systemutviklingsselskap for de største aktørene innen norsk varehandel. I tillegg til daglig ledelse av VeloxIT er hans hovedområder produktutvikling,  utviklingsrammeverk, prosjektmetodikk og prosjektadministrasjon.
Dan PersenSeniorkonsulent
Dan  har vært en nøkkelressurs i utvikling av en elektronisk samhandlingsportal for transportformidling mellom de største aktørene innen norsk varehandel.
Applikasjonstjener, WEB- og mobilplattform, EDI/XML, WebServices og restfullAPI er nøkkelord som dekker Dans kompetanse.
Henrik Sperre JohansenSeniorkonsulent
Henrik har høy kompetanse innen områdene statistikk, mattematikk og fysikk. Denne erfaringen har vært sentral i utviklingen av system for risikoanalyser på produksjonsanlegg innen oljeindustrien.
Henrik er også en nøkkelressurs i vår utvikling av støttesystem for video og tv produksjon, der vi benytter avanserte teknikker for video og bildeanalyse kombinert med håndtering av store datamengder (Big-Data).
Jannicke MikkelsenProduktutvikler / Marketing

Jannicke har bakgrunn fra “National Film and Television School” i London. Hun er en nøkkelressurs i utviklingen av Slatemate, et støttesystem or film- og tv-produksjon. Hun har solid kompetanse og erfaring inne prosess og teknologibruk for produksjon av 3D, 360 og VR media. Jannicke har London som hovedbase og er vårt bindeledd mot produksjonsselskaper og utstyrsleverandører.

Ressurspool
Offshore Utviklingsteam

Vi har et godt og langvarig samarbeid med et offshore utviklingsteam. Vår erfaring med koordinering av offshoring gjør at vi tidligere har benyttet disse ressursene som et kostnadsbesparende tiltak i forbindelse med produktutvikling på vegne av kunder. Vi benytter oss ikke av offshore ressurser med mindre det er avtalt med kunden.

Vi har utført oppdrag for

PRODUKTER & TJENESTER

Vi leverer produkter og tjenester basert på effektivitet og kvalitet.

Slatemate – fra VeloxIT

Effektiviser produksjon

Fokus på metadata

Fleksibilitet i din produksjon

Sikkerhet

Tjenester vi tilbyr

PRODUKTUTVIKLING

Totalansvar for gjennomføring av utviklingsprosjekt for kunde. Vi gjennomfører kostnadseffektiv utvikling av et program, fra idé-stadiet til installert løsning.  Vi kan gi fast pris på oppdraget, eller invitere til en gradvis utvikling som reduserer risiko.  Vi tilbyr også offshore løsninger for små og mellomstore prosjekt.

LEIE AV IT-SPESIALISTER

Vi tilbyr utleie av spesialister på timebasis. Våre konsulenter har stor grad av forretningsforståelse og sterk kompetanse, blant annet innenfor områdene prosjektledelse, programvarearkitektur, Java, .Net og Smalltalk.

RÅDGIVNING

Basert på våre ansattes lange erfaring kan vi også tilby rådgivningstjenester i forbindelse med IT-utvikling, eller prosess- og metodeforbedring. Vi har tidligere hjulpet kunder gjennom analyse, modellering og evaluering av deres forretningsprosesser. Vi har gjennomført kost/nytte analyser av potensielle utviklingsoppgaver, ytt bistand til å effektivisere egne utviklingsprosjekt og hjulpet bedrifter igang med med offshoring. 

NYHETER

Her kan du bli bedre kjent med oss som selskap, samt finne relevante nyheter om oss, bransjene vi jobber i, og kundene våre.

KONTAKT OSS

Om du ønsker å bli bedre kjent med oss eller høre mer om hvordan vi kan hjelpe til å drive deres prosesser i mål er det ikke vanskelig å få tak i oss.

SEND OSS EN MELDING

SlatemateProduktutviklingInnleie av spesialistRådgivningAnnet

KONTAKTINFORMASJON

VeloxIT AS, Oscarsgate 35A, 0258 Oslo
+47 777 29 000
kontakt@veloxit.no